กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานค่าตกใจ ฟ้องย้อนหลังได้ 10ปี!!

22 May 2023
ค่าตกใจ ฟ้องย้อนหลังได้ 10ปี!!
หลายคนคงจะคุ้นๆกับคำว่าอายุความตามกฎหมาย
อายุความหมายถึงอะไร?? คือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้อง หรือสิทธิร้องทุกข์ หากปล่อยเนิ่นนานไปจนล่วงระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สิทธิเช่นว่าจะเป็นอันยกขึ้นอ้างอีกไม่ได้ ซึ่งเรียกว่า “การขาดอายุความ”
ดังนั้นลองมาดูอายุความที่เกี่ยวเนื่องกับการเลิกจ้างบ้างโดยในวันนี้จะหยิบยกเลิกอายุความเพราะค่าตกใจหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าติดตั้งแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ค่าตกใจมีอายุความกี่ปี ??
ค่าจ้างหรือสินจ้างอย่างอื่น” ที่ลูกจ้างใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34(9) หมายถึงสินจ้างตามมาตรา 575 ซึ่งเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้าง แต่สิทธิที่จะได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ลูกจ้างเรียกร้องเอาจากนายจ้างเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเลิกจ้างภายหลังสัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว ไม่ใช่สิทธิตามสัญญาจ้าง ไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 193/34(9) จึงมีกำหนดอายุความ10ปีตามมาตรา 193/30
ถ้าอยากอ่านฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกไปเจอ คำพิพากษาฎีกาที่ 13970-13971/2557 นะ