กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานครบเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณ

22 May 2023
ครบเกษียณอายุ แม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยนับแต่วันครบกำหนดเกษียณ
แฟนเพจท่านนึง inbox มาถามว่า พ่อเกษียณแล้ว แต่นายจ้างเค้านิ่งๆ เราต้องส่งหนังสือยังไงไปค่ะพี่ทนาย หรือต้องรอนายจ้างส่งมา หนูลองเลื่อนอ่านแล้ว หาไม่เจอค่ะ น่ารักมากที่พยายามหาก่อน พี่รีโพสอีกทีนะคะ ^^
หากบริษัทมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเกษียณอายุไว้อย่างไร ก็บังคับไปตามนัน แต่ถ้าไม่มีระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ เมื่อลูกจ้างแสดงเจตนา ตาม ม.118/1 HR จะ
ต้องดำเนินการ เพื่อที่จะจ่ายเงินค่าชดเชยให้ ตาม ม.118
และหากมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของคุณพ่อระบุไว้ชัดเจนว่า พนักงานเกษียณเมื่อมีอายุครบ 60 ปี โดยพนักงานจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย สิทธิในการรับค่าชดเชยของพ่อน้องจึงเกิดขึ้นตั้งแต่มีอายุครบ 60 ปี โดยไม่คำนึงว่าหลังจากนั้นบริษัทจะยังคงจ้างต่อไปหรือเลิกจ้าง
สิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นจากข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทที่ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย แม้บริษัทมิได้เลิกจ้างโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 ก็ตาม นอกจากนี้ถ้าบริษัทเซนติเมตรไม่จ่ายก็ให้รู้ไว้ว่าเรามีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยอีกด้วย กรณีของน้องนี้ใกล้เคียงกับ คำพิพากษาฎีกาที่ 1517/57 ลองไป search อ่านดูนะคะ น่าจะเป็นประโยชน์