กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานลูกจ้างลาไปเลือกตั้ง นายจ้างไม่ยอมให้ลาได้หรือไม่ ?

15 May 2023
ลูกจ้างลาไปเลือกตั้ง นายจ้างไม่ยอมให้ลาได้หรือไม่ ?
คดีเรื่องนึง ลูกจ้างได้ขออนุญาตลาเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จังหวัดนครราชสีมา แต่นายจ้างกลับไม่ยอมให้ลาเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ หากลูกจ้างจะลาจะต้องถูกหักค่าแรง 3 แรง แต่ลูกจ้างไม่ยอมให้หักและยืนยันจะไปเลือกตั้ง นายจ้างจึงตัดสินใจเลิกจ้างลูกจ้าง
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่นายจ้างเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เพราะไม่เป็นการจงใจขัดคำสั่งนายจ้าง ลูกจ้างไม่ได้นำพาต่อคำสั่งเป็นอาจิณหรือกระทำความผิดร้ายแรง
เทียบเคียงจากคำพิพากษาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า นายจ้างไม่สามารถไม่อนุญาตให้ลูกจ้างไปเลือกตั้งได้ เพราะหากคิดตามหลักกฎหมายการเลือกตั้งเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุด ดังนั้นในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ หากลูกจ้างจะลาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายจ้างต้องเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างในส่วนนี้ด้วย
(คำพิพากษาฎีกาที่ 13028/2558)