กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานลูกจ้างถูกเลิกจ้างก่อนเริ่มทำงานให้กับนายจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือไม่ ?

10 April 2023
ลูกจ้างถูกเลิกจ้างก่อนเริ่มทำงานให้กับนายจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือไม่ ?
เมื่อลูกจ้างมิได้ทำงานให้แก่นายจ้าง เนื่องจากถูกเลิกจ้างเสียก่อนเริ่มต้นทำงาน ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันนั้น และเมื่อลูกจ้างมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าทั้งปี ระดับผลการปฏิบัติงานต้องปรับปรุง บกพร่องในเรื่องการอนุมัติการขายสินค้า ผลการสำรวจภาวะผู้นำ ประเมินศักยภาพทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การเลิกจ้างจึงมีเหตุผลอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
(คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 820/2562)