กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างฝ่ายเดียว ได้หรือไม่ ?

10 April 2023
นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างฝ่ายเดียว ได้หรือไม่ ?
เนื่องจากในคดีหนึ่ง นายจ้างลดค่าจ้าง และปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างมาโดยตลอดหลายปี และลูกจ้างก็ไม่ได้โต้แย้ง คัดค้านหรือไปร้องพนักงานตรวจแรงงาน ส่วนรถยนต์ประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ นายจ้างไม่ได้จัดหาให้ตั้งแต่ลูกจ้างเข้าทำงาน โดยลูกจ้างใช้รถยนต์โจทก์เองตลอดเวลากว่า 10 ปี จากพฤติการณ์ ถือได้ว่านายจ้างและลูกจ้างต่างตกลงกันโดยปริยายเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการจ้างแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3017/2561)
ดังนั้นเป็นอุทธาหรณ์ว่า หากนายจ้างปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างใดๆ ฝ่ายเดียวและลูกจ้างไม่เห็นด้วย ลูกจ้างต้องใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้าน มิเช่นนั้นหากปล่อยไประยะเวลานึง จะถือว่าลูกจ้างคกลงยอมรับโดยปริยายดังคดีดังกล่าวข้างต้น