กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานต้องการจ้างลูกจ้างซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี ยังสามารถทำได้ไหม ?

3 April 2023
ต้องการจ้างลูกจ้างซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี ยังสามารถทำได้ไหม ?
ทำได้สิ ทำไมจะไม่ได้ แก่แต่กายใจยังสดชื่น เหมือนคนแถวนี้ จะเลขสี่แล้วก็ยังฝดใฝ 5555+
อ่ะ สาระดีกว่า
กรณีนี้ มีเพื่อน HR ท่านนึง ไปพบผู้สมัครรายนึงที่อายุ 60 ปีแล้ว แค่คุณสมบัติตรงกับที่หาอยู่ เลยสอบถามว่า มีแนวปฏิบัติในการจ้างพนักงานอานยุเกิน 60 อย่างไร? ยังจ้างแบบจ้างแรงงานได้ไหม ? หรือต้องจ้างแบบที่ปรึกษา ?
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ในลักษณะที่เป็นปัจเจกชน ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักเสรีภาพในการทำสัญญา ตราบเท่าที่ไม่ขัดกับความสงบเรียบร้อย ดังนั้น นายจ้างกับลูกจ้าง จึงสามารถทำความตกลงในสัญญาจ้างเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้าง การทำงาน ระยะเวลาการจ้าง การเกษียณอายุ รวมถึงการระงับของสัญญาจ้างแรงงานได้ โดยความตกลงนั้นต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ดังนั้น เมื่อพรบ. คุ้มครองแรงงานไม่ได้มีบทบัญญัติห้ามในเรื่องกำหนดเงื่อนไขการเกษียณอายุไว้ จะรับมาเป็นพนักงานประจำก็ได้ หรือในทางกลับกันจะเป็นที่ปรึกษาก็ได้
ซึ่งความเห็นเรามันไม่เกี่ยวกัยอายุ แต่เกี่ยวกับลักษณะงานมากกว่า ต้องดูลักษฌะงาน ตำแหน่งงานก่อนว่า เหมาะสมกับการจ้างประเภทใด แบบนั้นจะเป็นประโยชน์ กับทั้งสองฝ่ายมากที่สุดฮะ