กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานเข้า..มาตอกบัตรแล้วหาย!! กลับมาอีกครั้งมาตอกบัตรเลิกงานเลิกจ้างได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย!!

23 March 2023
เข้า..มาตอกบัตรแล้วหาย!!
กลับมาอีกครั้งมาตอกบัตรเลิกงานเลิกจ้างได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย!!
ในกรณีนี้มีเพื่อนๆH ถามเข้ามาว่าถ้าเกิดลูกจ้างเข้ามาตอกบัตรแล้วหายไปแต่ปรากฏว่าหายไปเพียงแค่ครึ่งวันตอนบ่ายแล้วกลับมาอีกครั้งตอนตอกบัตรเลิกงานเช่นนี้สามารถเลิกจ้างได้เลยหรือไม่??
ถ้าเป็นกรณีดังกล่าวถ้าปรากฏว่าลูกจ้างขอออกไปโดยไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินอันสมควร แต่กลับออกไปและกลับมาตอกบัตรอีกครั้งเพื่อลงเวลาออกงานก็จะถือได้ว่าลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ แล้วมากไปกว่านั้นหาข้อบังคับของนายจ้างหรือในสัญญาจ้างได้กำหนดเรื่องเบี้ยขยันไว้สำหรับให้ลูกจ้างที่ไม่ขาดงานอยู่ครบชั่วโมงการทำงานแต่ลูกจ้างรายดังกล่าวยังคงทำพฤติกรรมเช่นว่าอีกก็อาจถือได้ว่าการกระทำของลูกจ้างดังกล่าวเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานอย่างร้ายแรงนายจ้างจึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
(อ้างอิง ฎีกา 3438/2526)
เพื่อน HR ท่านใดที่ประสบปัญหาแบบนี้อยู่ลองเรียกลูกจ้างมาสอบสวนก่อนนะคะว่าออกไปทำอะไรจะได้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายหากผิดก็ลงโทษไปตามระเบียบค่ะ