กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานแม้นายจ้างจะเสนอให้ออก แต่ถ้าลูกจ้างได้มีเวลาคิดไตร่ตรอง ได้ต่อรองขอค่าชดเชยเพิ่ม อาจเป็นการลาออกด้วยความสมัครใจ ไม่ถือเป็นเลิกจ้าง

7 March 2023
แม้นายจ้างจะเสนอให้ออก แต่ถ้าลูกจ้างได้มีเวลาคิดไตร่ตรอง ได้ต่อรองขอค่าชดเชยเพิ่ม อาจเป็นการลาออกด้วยความสมัครใจ ไม่ถือเป็นเลิกจ้าง
ในกรณีนี้ลูกจ้างฟ้องว่านายจ้างข่มขูหลอกลวงให้ลงนามในที่นายจ้างจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ในขณะที่อยู่ในห้องประชุมลูกจ้างได้มีโอกาสและเวลาพิจารณาคิดไตร่ตรองก่อนตัดสินใจดำเนินการตามเจตนารมณ์ของลูกจ้าง และยังได้ต่อรองขอเพิ่มค่าชดเชยจากนายจ้างและนายจ้างก็ตกลงตามเงื่อนไขของลูกจ้างจนเป็นที่พอใจแล้ว ลูกจ้างจึงกรอกแบบฟอร์มใบลาออกและร่วมกับนายจ้างทำข้อตกลงสิ้นสุดสภาพการจ้าง พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการที่ลูกจ้างยอมรับเงินและสิทธฺประโยชน์ต่างๆ ที่นายจ้างมอบให้เพื่อแลกเปลี่ยนในการตัดสินใจลาออกจากการเป็นลูกจ้างด้วยความสมัครใจ ตามพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 191/2560
จากคำพิพากษานี้ ศาลไม่ได้พิจารณาจากพฤติการณ์ของนายจ้างว่าเสนอให้ลูกจ้างกรอกหนังสือลาออกแล้วจึงถือว่าเป็นการเลิกจ้างเท่านั้น แต่พิจารณาพฤติการณ์ของลูกจ้างด้วยนะคะ