กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องมีใบอนุญาต

7 March 2023
จ้างแรงงานต่างด้าว ต้องมีใบอนุญาต
นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา, ลาว กัมพูชา ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ นายจ้างมีความผิดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และถ้ากระทำผิดซ้ำมีโทษหนักขึ้นและมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี
ต้องแจ้งแรงงานต่างด้าวเข้าประกันสังคมและนำเงินส่งสบทบทุกเดือนด้วยนะคะ