กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานผ่านทดลองงาน แต่นายจ้างไม่ขึ้นเงินเดือนให้ แบบนี้ผิดกฎหมายไหมคะ ?

4 March 2023
ผ่านทดลองงาน แต่นายจ้างไม่ขึ้นเงินเดือนให้ แบบนี้ผิดกฎหมายไหมคะ ?
คุ้นๆว่าคำถามนี้เคยตอบไปแล้ว แต่ในเมื่อมีคนถามมาอีกรอบนึงก็จะตอบให้
ในเรื่องผ่านทดลองงานนี้หลายๆคนก็จะเข้าใจว่าเมื่อผ่านทดลองงานแล้วย่อมจะต้องได้สิทธิ์ที่ดีขึ้นทกว่าตอนที่เป็นพนักงานในช่วงทดลองงาน เช่นได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นได้สวัสดิการต่างๆของบริษัทเพิ่มขึ้น จึงเกิดเป็นคำถามว่า ก็เมื่อพ้นระยะเวลาทดลองงานแล้วแต่นายจ้างไม่ปรับเงินเดือนให้แบบนี้ถือว่าผิดไหมแจ้ง กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานหรือฟ้องต่อศาลแรงงาน ได้หรือเปล่า
คำตอบคือ “หากไม่ได้ตกลงไว้ในสัญญาก็ไม่ได้ค่ะ” เนื่องจากกฎหมายไม่เคยกำหนดระยะเวลาทดลองงานไว้ แล้วไม่ได้บอกด้วยว่าเมื่อทดลองงานผ่านแล้วจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นดังนั้นจึงเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างที่จะต่อรองกับนายจ้างตั้งแต่แรกเริ่มเข้าทำงานและให้ระบุไว้ในสัญญาจ้างหรือหากมีภาระหน้าที่ขอบเขตงานเกินกว่าที่ตกลงไว้เมื่อครั้งสมัครงานและทำงานได้ดีจนผ่านช่วงทดลองงานก็อาจจะหารือกับหัวหน้างานถึงเหตุผลและความจำเป็นเพื่อขอปรับดูค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีผลผูกพันว่าบริษัทจะต้องให้เมื่อผ่านช่วงทดลองงานนะคะ