กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานนายจ้างส่งตัวลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทอื่น ต่อมาบริษัทอื่นส่งคืนตัวลูกจ้างให้แก่นายจ้าง กรณีเช่นนี้จะถือใครว่านายจ้างของลูกจ้างกันแน่ ?

1 March 2023
กรณีเช่นนี้จะถือใครว่านายจ้างของลูกจ้างกันแน่??​
จากชื่อหัวข้ออาจจะงงๆ หน่อย แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจจึงอยากนำมาแชร์ให้แฟนเพจได้ฟัง
เรื่องเกิดจากนายจ้างบริษัท A ได้ส่งให้ลูกจ้างไปทำงานให้แก่บริษัท B
โดยบริษัท B ได้กำหนดให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนั่งร้ายที่สถานประกอบการของบริษัท B ต่อมาบริษัท B ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท A ว่า ให้การปฏิบัติงานของลูกจ้างสิ้นสุดลงตามสัญญา
จึงมีปัญหาว่า สรุปแล้วลูกจ้างเป็นลูกจ้างของบริษัท A หรือ B??? และใครเป็นผู้เลิกจ้างลูกจ้างกันแน่???
คดีนี้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 43/2523 ได้พิพากษาไว้ว่า “แม้ว่าบริษัท A จะส่งลูกจ้างไปทำงานให้แก่บริษัท B ก็ตาม แต่บริษัท A เป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าและต่อใบอนุญาตทำงาน รวมถึงหักเงินนำส่งประกันสังคมในนามบริษัท A ถึงบริษัท B จะมีอำนาจบัญชาและอนุมัติการลาของลูกจ้างก็ตาม แต่ถือเป็นการมอบอำนาจบางส่วนให้แก่บริษัท B เท่านั้น “
ดังนั้นการที่บริษัท B มีหนังสือแจ้งบริษัท A ว่า ให้การปฏิบัติงานของลูกจ้างสิ้นสุดลงตามสัญญาพร้อมทั้งส่งตัวลูกจ้างคืนให้บริษัท A จึงไม่ใช่กรณีที่บริษัท B บอกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้าง จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าอำนาจในการเลิกจ้างยังอยู่ที่บริษัท A ลูกจ้างจึงถือเป็นลูกจ้างของบริษัท A แต่เพียงผู้เดียว
ส่วนการที่ลูกจ้างไปทำงานให้แก่บริษัท B ถือเป็นการปฏิบัติงานตามคำสั่งและเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท A เท่านั้น ดังนั้น เมื่อบริษัท A เลิกจ้างลูกจ้าง จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง