กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานทำงานทิพย์ แต่มีประกันสังคม เจ็บป่วยขึ้นมาระวังให้ดี ประกันสังคมมีสิทธิ์ ไม่จ่าย!!!

25 February 2023
ทำงานทิพย์ แต่มีประกันสังคม
เจ็บป่วยขึ้นมาระวังให้ดีประกันสังคมมีสิทธิ์ ไม่จ่าย!!!
ตามหัวข้อเรื่องเลยจ้ะในช่วงนี้บริษัทเกิดขึ้นง่ายเป็นดอกเห็ดเลยทีเดียวบางคนมีลูกมีหลานมีเพื่อนอยากได้รับสิทธิ์ตามประกันสังคมก็เอาชื่อญาติติโกโหติกามาใส่กันเข้าไว้ในบริษัทเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ต่างๆของผู้ประกันตนตามพรบ.ประกันสังคม
แต่อย่าลืมว่าเจตนาของพระราชบัญญัติประกันสังคมนั้นเป็นการผู้รกษาการสร้างหลักประกันให้แก่ “ลูกจ้าง” โดยจัดตั้งกองทุนประกันสังคม
ขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ลูกจ้าง ….” ดังนั้นหากปรากฏว่ามีการ ส่งประกันสังคมแต่ไม่มีการทำงานหรือไม่มีนิติสัมพันธ์แบบนายจ้างลูกจ้างจริง หากมีการเจ็บป่วยและมีการเบิกการรักษาพยาบาลกองทุนสังคมก็มีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ประกันสังคมก็ยังได้จำกัดความว่าประกันสังคมนั้นเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง “และบุคคลอื่น” ซึ่งบุคคลอื่นในที่นี้ก็คือผู้ประกันตนอย่างอิสระด้วย ดังนั้นลองศึกษาให้ดีปรับใช้อย่างสุจริตและส่งอย่างสุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งผิดอันชอบธรรมค่ะ