กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานService charge หรือค่าบริการ ที่ลูกจ้างได้รับทุกเดือนจากนายจ้าง ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง

7 February 2023
Service charge หรือค่าบริการ ที่ลูกจ้างได้รับทุกเดือนจากนายจ้าง ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง
เห็นข่าวแล้วก็แอบอิจฉาเบาๆ ที่พนักงานโรงแรมได้รับ Service charge จากโรงแรมคนละหลายหมื่น แต่ก็แวะมาให้ความรู้กันหน่อย ว่า Service charge นี้ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้างนะ เพราะไม่ใช่เงินของนายจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงาน
ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12292/2558
โจทก์ประกอบกิจการโรงแรม โจทก์ได้เรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรมโจทก์ในอัตราร้อยละ 10 ของราคาห้องพัก อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงแรมแล้วนำมาจัดสรรเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกร้อยละ 75 แบ่งให้ลูกจ้างประจำทุกคนจำนวนเท่ากัน ซึ่งคำนวณจ่ายตามวันที่ทำงานจริง โดยค่าบริการที่จัดสรรจะไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,000 บาท ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 25 จัดสรรไว้ในบัญชีกองทุนเซอร์วิสชาร์จสำรองสะสมเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่ลูกจ้าง เช่น งานเลี้ยงประจำปี การจัดสัมมนา ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันชีวิต และโบนัส โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการจัดสรรเงินค่าบริการในแต่ละเดือน ในปี 2550 -2551มีการจ่ายค่าบริการให้แก่ลูกจ้างเกินกว่า 2,000 บาททุกเดือน โจทก์ไม่เคยนำเงินของโจทก์มาจ่ายค่าบริการให้แก่ลูกจ้างแต่อย่างใด เงินค่าบริการโดยาแท้จริงแล้วจึงเป็นเงินที่โจทก์เรียกเก็บจากลูกค้าของโจทก์เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างของโจทก์เพื่อจูงใจให้ลูกจ้างให้บริการลูกค้าด้วยดี