กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฏหมายแรงงานต่อให้ลาออกกะทันหัน เงินประกันก็ต้องคืน!!

7 February 2023
ต่อให้ลาออกกะทันหัน เงินประกันก็ต้องคืน
ประเด็นนี้มาอีกแล้วกับเรื่องของการลาออกโดยบอกล่วงหน้าไม่ครบตามที่กำหนดไว้เช่นลาออกโดยไม่ได้บอกล่วงหน้า 30 วันหรือตามแต่ที่นายจ้างจะกำหนดนายจ้างจึงขอรีบเงินประกันไว้เช่นนี้สามารถทำได้หรือไม่วันนี้มีคำตอบค่ะ
ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า เจ้าหลักประกันหรือเงินประกันความเสียหายจากการทำงานที่นายจ้างเรียกหรือรับไปจากลูกจ้างนี้ สามารถเรียกรับได้เฉพาะลูกจ้างที่เขาที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างตาม ม.10 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ประกอบประกาศกระทรวงแรงงานฯปี 2551ที่ให้เรียกได้ 60 เท่าของค่าจ้างเฉลี่ยต่อวัน นายจ้างจะต้องคืนให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างลาออก
ประเด็นต่อมาคือการที่เขาลาออก โดยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าลาออกกะทันหันนายจ้างสามารถหักได้เลยหรือไม่
คำตอบคือ…หากในระหว่างทำงานเขาไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไรเลยนายจ้างก็หักไม่ได้ แต่หากนายจ้างจะบอกว่าฉันเสียหายสิเพราะฉันจะต้องหาคนใหม่มาทำงานเนื่องจากว่าเขาลาออกแบบกระทันหันกรณีนี้นายจ้างจะต้องพิสูจน์ว่าขั้นตอนการหาคนใหม่มาทำงานดังกล่าวนั้นมันทำให้นายจ้างเสียหายโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร และ ลูกจ้างจะต้อง เห็นด้วยยินยอมไม่มีข้อโต้แย้งนายจ้างจึงจะสามารถหักเงินประกันดังกล่าวได้