กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายครอบครัวกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เจ้าของบ้านเซ็นรับมอบงานจากผู้รับเหมาแล้ว ต่อมาไม่นานหลังคารั่ว ถือเป็นความชำรุดบกพร่องซึ่งไม่พึงพบได้ ขณะรับมอบงาน ผู้รับเหมายังคงต้องรับผิด

16 December 2022
เจ้าของบ้านเซ็นรับมอบงานจากผู้รับเหมาแล้ว ต่อมาไม่นานหลังคารั่ว ถือเป็นความชำรุดบกพร่องซึ่งไม่พึงพบได้ ขณะรับมอบงาน ผู้รับเหมายังคงต้องรับผิด
ป.พ.พ. มาตรา 598 ถ้าผู้ว่าจ้างยอมรับมอบการที่ทำนั้นแล้วทั้งชำรุดบกพร่องมิได้อิดเอื้อนโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย ผู้รับจ้างก็ไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ความชำรุดบกพร่องนั้นเป็นเช่นจะไม่พึงพบได้ในขณะเมื่อรับมอบหรือผู้รับจ้างได้ปิดบังความนั้นเสีย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5201/2549 โจทก์ส่งมอบงานติดตั้งหลังคาอาคารให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว หลังจากนั้นเมื่อฝนตกหลังคารั่วและเปิดออกเมื่อถูกลมตี อันเป็นความชำรุดบกพร่องซึ่งไม่พึงพบได้ในขณะเมื่อรับมอบ โจทก์จึงต้องรับผิดต่อจำเลยที่ 1 ตาม ป.พ.พ. มาตรา 598 โดยจำเลยที่ 1 มีสิทธิยึดหน่วงค่าจ้างไว้ได้เพียงเพื่อให้โจทก์แก้ไขซ่อมแซมการชำรุดบกพร่องดังกล่าว เมื่อโจทก์ยังซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จ จำเลยที่ 1 จึงชอบที่จะยึดหน่วงสินจ้างไว้ได้
ทั้งนี้จะต้องดูข้อสัญญาการประกันผลงานและอายุความในการฟ้องร้องคดีประกอบ
ติดต่อจ้าง
Info@legalclinic.co.th