กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายครอบครัวกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้จัดการมรดกเบียดบังเอาทรัพย์มรดกเป็นของตนเองโดยไม่แบ่งทายาท มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์มรดก ติดคุกนะครับ

9 December 2022
ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและมีหน้าที่รวบรวมมรดก เพื่อแบ่งให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม
หากผู้จัดการมรดกเบียดบังเอาทรัพย์มรดกเป็นของตนเองโดยไม่แบ่งทายาท มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์มรดก ติดคุกนะครับ
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 987/2554 จำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดกที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาท แต่เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นกระทำผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริต โดยจดทะเบียนโอนทรัพย์สินนั้นเป็นของตน เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา353ประกอบด้วยมาตรา 354 ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้ว จึงไม่จำต้องปรับบทลงโทษตามมาตรา 352 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก