กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายครอบครัวกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์อัดวีดีโอแทนการเขียนพินัยกรรมสามารถทำได้หรือไม่ ?

23 September 2022
ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไป หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าการอัดวิดีโอก็สะดวกดี และก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยว่าผู้ทำพินัยกรรมแสดงเจตนานั้นไว้อีกจริงๆ ไม่ต้องไปพิสูจน์ลายมือชื่อกันอีก จึงเกิดคำถามว่าการอัดวีดีโอแทนการเขียนพินัยกรรมสามารถทำได้หรือไม่และจะมีผลทางกฎหมายหรือเปล่า
Find my lawyer ตอบคำถาม คลายข้อสงสัยในใจ ดังนี้
แบบของพินัยกรรม มี 5 แบบ คือ
1. พินัยกรรมแบบธรรมดา (อ้างอิงตามป.พ.พ. มาตรา 1656)
2. พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ (อ้างอิงตามป.พ.พ. มาตรา 1657)
3. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง (อ้างอิงตามป.พ.พ. มาตรา 1658)
4. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารลับ (อ้างอิงตามป.พ.พ. มาตรา 1660)
5. พินัยกรรมทำด้วยวาจา (อ้างอิงตามป.พ.พ. มาตรา 1663)
จากแบบของพินัยกรรมตามที่กฎหมายกำหนดข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีเพียง
5 แบบ เท่านั้น
แต่ละแบบมีวิธีการรายละเอียดในการบริการแตกต่างกันไป (เดี๋ยววันหลังจะมาขยายความให้ฟังในแต่ละแบบนะคะ)
ดังนั้นจึงสามารถตอบคำถามได้เลยว่าการอัดวิดีโอแทนการทำพินัยกรรมนั้น “ ไม่มีผลทางกฎหมาย“ ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงเจตนาก่อนตายเพราะผู้ทำพินัยกรรมว่านายกทรัพย์สินให้กับใครบ้างและเพื่อให้พินัยกรรมนั้นมีผลตามการแสดงเจตนานั้น จึงต้องเลือกทำพินัยกรรมแบบใดแบบหนึ่งข้างต้นค่ะ