กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานหนี้อะไรบ้าง ? ที่สามี-ภรรยา ไม่ต้องร่วมกันรับผิดตามกฎหมาย

23 September 2022
ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคำว่าสามีภรรยาในที่นี้คือสามีภรรยาที่จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายนะคะ ถ้าไม่ได้จดทะเบียนกัน ก็ไม่ใช่สามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฏหมายตามเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้
ล่าสุดมีแฟนเพจถามมาว่าสามีไปค้ำประกันให้บุคคลอื่นต่อมามีหมายมาที่บ้าน กรณนี้สินสมรสจะถูกยึดไปด้วยหรือไม่ find my lawyer ขอให้ความเห็นและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบนี้ค่ะ
หากอ้างอิงตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490 บัญญัติเอาไว้ว่า หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้น ให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรส ดังต่อไปนี้
(1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดู ตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
(2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส ยกตัวอย่างเช่น หนี้ค่าซ่อมแซมบ้านที่เป็นสินสมรส หนี้ค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่เป็นสินสมรส เป็นต้น
(3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน เช่น กู้เงินไปเปิดกิจการและทำร่วมกัน ซึ่งในกรณีนี้อาจจะเป็นหนี้จากฝ่ายสามีหรือภริยาเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้ไปก่อขึ้นก็ได้
(4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งให้สัตยาบัน (ให้สัตยาบันในที่นี้ก็คือรับทราบไม่คัดค้านปล่อยให้ทำไป)
อ่านแบบนี้แล้วเหนื่อยใจใช่ไหมคะ จากตอนแรกอยากจดทะเบียนเอาไว้ฟ้องชู้แต่ก็เห็นหนี้ร่วมระหว่างคู่สมรสก็เลยตกใจ อย่าตกใจไปค่ะยังมีหนี้บางประเภทที่คู่สมรสไม่ต้องรับผิดร่วมด้วยได้แก่
1. หนี้การพนัน
2. หนี้ที่เกิดขึ้นขณะที่แยกกันอยู่
3. หนี้ที่เกิดจากการกู้ไปให้บุคคลอื่น ด้วยความเสน่หาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
4. หนี้ที่เกิดจากการค้ำประกันให้บุคคลอื่น