กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายกฎหมายครอบครัวกฎหมายลิขสิทธิ์กฎหมายอาญากฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุตรนอกกฎหมาย หากบิดาเซ็นรับรองก็มีสิทธิ์ได้รับมรดก

23 September 2022
บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วมีสิทธิ์ได้รับมรดกของบิดาเหมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
อันนี้เป็นคำถามที่ถามกันมาบ่อย นอกจากวิธีการรับรองบุตรแล้วก็ยังมีเรื่องสิทธิในการรับมรดกของบิดา กับคำถามกรณีที่ว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วมีสิทธิ์ได้รับมรดกเหมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
คำตอบสำหรับคำถามนี้ ขออ้างอิงคำพิพากษาที่ 3753 / 2535 มาเป็นคำตอบ
กรณีที่โจทก์เป็นบุตรนอกกฎหมายของ ส และ ส บิดาได้รับรองแล้วก็ถือว่าโจทก์เป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ ส และเป็นทายาทโดยทำมีสิทธิ์ได้รับมรดกของ ส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1627 1629 (1) โจทก์ย่อมมีสิทธิ์ได้รับมาดกทันทีที่ ส ถึงแก่ความตายตามมาตรา 1599 วรรคแรก โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์เป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกก่อนหรือไม่โจทก์จะมีอำนาจฟ้องขอให้จำเลยแบ่งซับมรดกให้แก่โจทก์ได้
หวังว่าผู้ที่สอบถามเข้ามาได้รับคำตอบและคลายความกังวลใจนะคะ และสำหรับใครที่มีปัญหาด้านกฎหมายต้องการติดต่อหาทนายความเพื่อดำเนินการใช้สิทธิ์เรียกร้องตามกฏหมาย หรือแม้แต่ขั้นตอนการสืบบุคคล สืบทรัพย์สินก็สามารถติดต่อได้ที่ info@legalclinic.co.th