กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานด่าลูกค้าว่า “ไอ้ควาย” แม้ลูกค้าไม่ได้ยินก็ถูกเลิกจ้างได้

7 September 2022

ด่าลูกค้าว่า “ไอ้ควาย” ต่อให้ไม่ใช่พี่หนุ่ม กรรชัยก็คงต้องร้อง อุ๊ย!!!! กับคำด่าที่ไม่สุภาพทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น อีเหี้ย อีสัตว์ อีควาย หากไปด่าใครซึ่งหน้า ก็อาจจะมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า ตาม ปอ.393 ได้ ฎ.5257/2548

เรื่องเล่าในวันนี้ เป็นกรณีที่ลูกจ้างเป็น Call center ดันไปด่าลูกค้าว่า “ไอ้ควาย” แม้ลูกค้าไม่ได้ยินก็ถูกเลิกจ้างได้ แต่ก็ถือเป็นการผิดวินัยร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 119 (2)

ใครอยากอ่านคำพิพากษาเป็นเต็มลองอ่านได้เอามาแปะไว้ให้ละ

คำพิพากษาฎีกาที่ 3895/2557

พนักงานด่าลูกค้าว่า “ควาย” แม้ลูกค้าไม่ได้ยิน นายจ้างก็เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
โจทกฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดจำเลยให้การว่า โจทก์พูดจายอกย้อนน้ำเสียงแข็งกระด้างกับลูกค้า และด่าลูกค้าว่า “ควาย” เป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่จงใจทำให้จำเลยเสียหายฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลย ว่าการที่โจทก์ด่าลูกค้าว่า ” ควาย ” แต่ลูกค้าไม่ได้ยินเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับ การทำงานหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่นั้น เห็นว่าการที่โจทก์ด่าลูกค้าว่า “ควาย ” นั้น แม้ว่าลูกค้าไม่ได้ยิน แต่การกระทำ ดังกล่าวก็เป็นการใช้กิริยาวาจาหยาบคายก้าวร้าวดูหมิ่นเหยียดหยามล่วงเกินลูกค้าในเวลาทำงานและในบริเวณบริษัทจำเลย จำเลยย่อมมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลแรงงานกลาง