กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานพี่คะทำงานมา 5 ปี แล้ว บริษัทไม่ขึ้นเงินเดือนให้ แบบนี้ผิดกฎหมายแรงงานหรือเปล่าคะ?

6 September 2022
พี่คะทำงานมา 5 ปี แล้ว บริษัทไม่ขึ้นเงินเดือนให้ แบบนี้ผิดกฎหมายแรงงานหรือเปล่าคะ?
​สำหรับเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนนั้น “ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่านายจ้างต้องปรับเงินขึ้นเดือน” เพราะการปรับขึ้นเงินเดือน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของแต่ละบริษัทเป็นผู้กำหนดและตกลงกัน ถ้าไม่มีระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้นายจ้างก็มีสิทธิไม่ปรับขึ้นเงินเดือนได้ ไม่ถือว่าผิดกฎหมายคะ แต่ถ้าหากว่าเงินเดือนที่นายจ้างจ่ายต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอันนี้ถือว่านายจ้างทำผิดกฎหมายแรงงาน ที่นายจ้างต้องขึ้นเงินเดือนให้ไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างหากนายจ้างไม่ปรับขึ้นเงินเดือนกรณีนี้ลูกจ้างมีสิทธิร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือฟ้องคดีต่อศาลได้ เช่น
​1. นายจ้างตกลงจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 8,000 บาท สถานที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 325 บาท ดังนี้ ถือว่านายจ้างจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ นายจ้างต้องปรับขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้าง เป็นเดือนละ 9,750 บาท จึงจะเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
​ส่วนกรณีอื่น ๆ ที่นายจ้างต้องปรับขึ้นเงินเดือน หากมีการกำหนดไว้ในสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ นายจ้างก็ต้องปฏิบัติตามนั้น เช่น กำหนดระยะเวลาทดลองงานและตกลงจ้างเงินเดือน 17,000 บาท หากผ่านการประเมินและทำงานครบกำหนด 1 ปี จะปรับให้เป็นพนักงานประจำ และปรับเงินเดือนให้ 20,000 บาท หากครบกำหนดและเข้าเงื่อนไขดังกล่าว นายจ้างก็ต้องปรับเงินเดือนให้ตามนั้น นายจ้างจะไม่ปรับขึ้นเงินเดือนให้ไม่ได้
2. บางบริษัท ที่มีระเบียบข้อบังคับชัดเจน ในการปรับเลื่อนตำแหน่ง และปรับเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ ถ้าลูกจ้างมีหลักเกณฑ์ครบตามระเบียบข้อบังคับนั้น นายจ้างก็ต้องปรับขึ้นเงินเดือนให้ หากไม่ปรับลูกจ้างมีสิทธิฟ้องนายจ้างได้
​*ถ้าไม่มีระเบียบข้อบังคับกำหนดเรื่องปรับขึ้นเงินเดือนนายจ้างก็มีสิทธิไม่ปรับขึ้นเงินเดือนได้ ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย*