กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานใช้สิทธิเกษียณอายุไปแล้ว นายจ้างได้ตกลงจ้างลูกจ้างทำงานต่อ หากถูกเลิกจ้าง มีสิทธิได้ค่าชดเชยหรือไม่

5 August 2022
หากลูกจ้างได้ใช้สิทธิเกษียณอายุไปแล้ว นายจ้างได้ตกลงจ้างลูกจ้างทำงานต่อ และต่อมามีการเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่ ?
กรณีตามปัญหาข้างต้น หากลูกจ้างใช้สิทธิเกษียณอายุและรับเงินค่าชดเชยไปแล้วจะต้องนับอายุการทำงานใหม่ หากลูกจ้างทำงานครบ 120 วัน แล้วถูกเลิกจ้างก็จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ตามมาตรา 118 เว้นแต่ลูกจ้างจะกระทำการใดอันเป็นข้อยกเว้นที่นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119 (ฎีกาที่ 258/64)
อ้างอิงข้อมูล คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 258/64
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุ และจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างแล้ว ต่อมานายจ้างได้จ้างลูกจ้างทำงานต่อในตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานที่ลูกจ้างทำนั้นลักษณะของงานไม่เหมือนเดิมเสียทั้งหมด เพราะต้องเพิ่มหน้าที่ในการถ่ายทอดงาน และประสบการณ์ต่างๆให้แก่พนักงานผู้รับหน้าที่แทนลูกจ้าง แต่งานที่ลูกจ้างทำก่อนเกษียณ และหลังเกษียณ ถือเป็นงานลักษณะเดียวกันในธุรกิจเดิมของนายจ้าง เพียงแต่เพิ่มการถ่ายทอดงาน และประสบการณ์ต่างๆของลูกจ้างเข้าไป จึงถือได้ว่างานที่ลูกจ้างทำนั้นเป็นงานปกติของธุรกิจของนายจ้าง ไม่ใช่งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงาน อันจะเข้าข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ดังนั้น นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยนะคะ
และเช่นเคยสำหรับใครที่ไม่อยากจดจำ ไม่มีเวลาหาข้อมูล แต่มีคำถามในทางปฏิบัติมากมาย อยากหาทนายเคียงข้างธุรกิจ เป็นเพื่อนคู่คิดหรือเป็นมิตรคู่กาย ในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสักคน สามารถติดต่อมาได้ที่ info@legalclinic.co.th นะคะ