กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานมีลูกจ้าง แต่ไม่ทำประกันวังคมให้ มีโทษทางอาญา

1 August 2022
“พี่คะ นายจ้างไม่ทำประกันสังคมให้ ทำยังไงได้บ้าง?”
เป็นคำถามยอดฮิตที่สอบถามเข้ามาบ่อยระดับ Top 10 เลยทีเดียว ซึ่งขอตอบรวมไว้ในโพสต์นี้นะคะ
1.ให้ลูกจ้างไปแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่ลูกจ้างทำงานอยู่ว่านายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้กับลูกจ้าง เมื่อมีการยื่นคำร้องดังกล่าวเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการนั้นๆ
2.หากนายจ้างไม่ยื่นประกันสังคม ไม่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม มีความผิดอย่างไร ?
​​ 2.1 ในกรณี แจ้งเข้า – แจ้งออก ล่าช้าเกินกว่า 30 วัน (ม.34) หลังจากรับเข้าทำงาน มีผลทำให้ประกันสังคมอาจมีการจ่ายเงินชดเชยการว่างงานเกินสิทธิที่ผู้ประกันตนควรได้รับในกรณีที่ลูกจ้างยังอยู่ในระหว่างการขอรับสิทธิ์ชดเชยรายได้จากการว่างงาน นายจ้างจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.96)
2.2 แจ้งนำชื่อของลูกจ้างออกล่าช้า เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ม.44) ทำให้มีผลทำให้ลูกจ้างอาจได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถยื่นขอรับสิทธิชดเชยรายได้จากการว่างงานได้ เพราะในระบบประกันสังคมยังอยู่ในสถานะของลูกจ้างในสถานประกอบการ นายจ้างจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.96)
3. กรณีนายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจะมีหนังสือแจ้งไปยังนายจ้าง เพื่อให้นำส่งเงินสมทบย้อนหลังตามจำนวนที่ยังไม่นำส่งภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง สำหรับเศษของเดือน ถ้าถึง 15 วันหรือกว่านั้น ให้นับเป็น 1 เดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง และนายจ้างจะต้องเงินเพิ่มในอัตราที่กฎหมายกำหนด ดังนี้
3.1 นายจ้างที่ค้างชำระหนี้กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังไม่นำส่ง หรือส่วนที่ขาดอยู่จนครบ
3.2 นายจ้างที่ค้างชำระหนี้ของกองทุนเงินทดแทน นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังค้างชำระ
**ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวถือว่า ผู้ประกันตนพึงได้รับสิทธิเสมือนว่าผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบแล้ว***
​​4. ในกรณีที่นายจ้างยังเพิกเฉย ไม่นำส่งเงินสมทบและเงินเพิ่ม (ค่าปรับ) ที่ค้างชำระ ทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างต่อไป
ดังนั้น นายจ้างก็ควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนะ แล้วก็เลิกได้แล้วไอ้ความคิดที่บอกว่าเมื่อไม่ทำสัญญาจ้างงานไม่ส่งประกันสังคมให้ก็ไม่ใช่ลูกจ้างตามกฏหมายฟ้องร้องไม่ได้ “ เข้าใจผิดระวังชีวิตเปลี่ยนนะคะ”
สำหรับขั้นตอนการยื่นประกันสังคมให้ลูกจ้างมีอย่างไร แนะนำให้สอบถามไปยังสำนักงานประกันสังคมได้เบย
ปล. สำหรับท่านใดที่มีคำถามคาใจเรื่องนี้ก็ช่วยอ่านโพสต์นี้ดูนะคะอาจจะยาวไปหน่อย แต่งคนทำก็ตั้งใจเรียบเรียงให้ท่านทราบถึงหน้าที่และสิทธิของท่านทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะนายจ้างหรือลูกจ้าง อย่าอ่านแต่รูปแล้วอินบล็อคมาถามว่า
สรุปหนูมีสิทธิ์อะไรบ้างคะ??
เอาผิดอะไรในจ้างได้บ้าง??
อ่านก่อนนะคะ ถือว่าพี่ขอ
และเช่นเคยสำหรับใครที่ไม่อยากจดจำ ไม่มีเวลาหาข้อมูล แต่มีคำถามในทางปฏิบัติมากมาย อยากหาทนายเคียงข้างธุรกิจ เป็นเพื่อนคู่คิดหรือเป็นมิตรคู่กาย ในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสักคน สามารถติดต่อมาได้ที่ info@legalclinic.co.th นะคะ