กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานสิทธิในวันหยุดพักร้อน เมื่อพนักงานถูกเลิกจ้างหรือลาออก

5 July 2022
พนักงานลาออกจะได้สิทธิพักร้อนไหม..ถ้าถูกเลิกจ้างหล่ะจะได้หรือเปล่า อ่ะ…สำหรับใครที่ถามกันมา มาตอบให้แล้วในโพสนี้ ด้วยรักขนาดนี้มงไม่ลงจะงงมาก
​สำหรับสิทธิในวันหยุดพักผ่อน ในกรณีที่ลูกจ้างลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.67 มีอย่างไร คลินิกกฎหมายแรงงานขออธิบายโดยแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. สิทธิวันหยุดพักผ่อนตามส่วน ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนตามส่วนในกรณี
– ถูกเลิกจ้าง (ต้องมิใช่เลิกจ้างเพราะเหตุ ม.119)
– การเกษียณอายุ (กฎหมายถือว่าเป็นการเลิกจ้างตาม ม.118/1)
– ในกรณีลูกจ้างลาออกเองไม่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว
ตามตัวอย่าง บริษัท ก กำหนดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนฯ ได้ปีละ 7 วัน ลูกจ้างเริ่มทำงานเมื่อเดือน มกราคม 2563 ตกลงจ่ายค่าจ้างเดือนละ 30,000 บาท บริษัท ก ได้เลิกจ้างเมื่อเดือน มีนาคม 2565 ดังนี้ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนตามส่วนในปีที่เลิกจ้าง จำนวน 1.75 วัน (7 วัน x 3 เดือน /12 เดือน) หากลูกจ้างใช้สิทธิลาไปแล้ว 1 วัน ก็จะคงเหลือสิทธิในการได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุด .75 วัน มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนตามส่วน 750 บาท (30,000/30 วัน =1,000/วันx.75 =750 บาท
2.สิทธิวันหยุดพักผ่อนสะสม โดยลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนสะสมต่อเมื่อ
-นายจ้างต้องมีระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดให้มีการสะสมวันหยุด
– ถูกเลิกจ้าง (ได้ทุกกรณี)
– ลาออก
– หรือเกษียณ
ตามตัวอย่าง บริษัทกำหนดให้มีวันหยุดพักผ่อนได้ปีละ 7 วัน และกำหนดให้สะสมวันหยุดรวมเข้าในปีต่อ ๆ ไปได้ โดยลูกจ้างมีวันลาสะสม ในปี 2565 จำนวน 15 วัน ต่อมาลูกจ้างกระทำการทุจริตยักยอกเงินบริษัท จึงถูกเลิกจ้างในเดือน มีนาคม 2565 ดังนี้ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนสะสม ดังนี้ (30,000/30 วัน =1,000/วันx15 =15,000 บาท
ข้อสังเกต!!! หากลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตาม ม.119 ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับทั้ง ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนตามส่วนในปีที่เลิกจ้าง และ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนสะสม (หากข้อบังคับกำหนดให้สะสมวันหยุดได้)
ปล. ใครมาถามก่อนหน้านี้ ตอบให้แล้ว อ่านด้วยนะ ไม่อ่านมาแล้วมาเร่งให้ตอบเป็นรายคนจะฟาดด้วยไม้หน้าสาม…ล้อเล่นนน ไม้เรียวก็พอ เบาๆน่ารักกก 💙
ติดต่องานขอทราบค่าบริการ
💬คดีความ
💬ที่ปรึกษากฎหมาย
💬ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng
💬งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA
💬 VISA & WORKPERMIT
สอบถามค่าบริการได้ที่ : info@legalclinic.co.th