กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานนายจ้างปิดกิจการ ลูกจ้างมีสิทธิอะไรบ้าง

4 July 2022
เมื่อเร็ว ๆ นี้มีข่าวว่าบริษัทสื่อใหญ่ที่ดำเนินกิจการมานานได้ปิดตัวลงบางส่วน โดยบริษัทได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง 16% !!
จากที่ได้อ่านโพสต์ของลูกจ้างเข้าใจมาว่าบริษัทน่าจะประสบปัญหามายาวนาน โดยลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างลดเงินเดือน หักโอที เพื่อให้บริษัทได้อยู่รอด เพื่อประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สุดท้ายก็มาถูกเลิกจ้างและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าชดเชยก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้ทราบว่าลูกจ้างมีสิทธิได้อะไรบ้างคลินิกกฎหมายแรงงานขอสรุปให้ฟังดังนี้ค่ะ
1. สิทธิได้รับค่าชดเชย (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ม.118)
-ลูกจ้างทำงานมาแล้ว 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
-ลูกจ้างทำงานมาครบ 1 แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน
-ลูกจ้างทำงานมาครบ 3 แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน
-ลูกจ้างทำงานมาครบ 6 แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน
-ลูกจ้างทำงานมาครบ 10 แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน
-ลูกจ้างทำงานมาครบ 20 ปี ได้ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
2. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (ได้ต่อเมื่อบริษัทไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ม.17)
3. สิทธิได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)
4. ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนในปีที่เลิกจ้าง และค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนสะสม (ถ้ามี ม.67)
5. ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
สำหรับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้น หากเป็นกรณีที่นายจ้างประสบปัญหาขาดทุนสะสมมายาวนาน ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งนายจ้างจำเป็นต้องเลิกจ้าง และขั้นตอนการเลิกจ้างก็เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีการพยายามปรับโครงสร้างแล้ว หรือวิธีอื่นๆแล้ว การให้ออกไม่มีการจิ้มออก ไม่มีการเลือกปฏิบัติหากเป็นกรณีดังกล่าว ก็อาจเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม แต่ตรงข้ามถ้านายจ้างไม่ได้ประสบปัญหาขาดทุนจริง เพิ่งขาดทุนปีแรก หรือขาดทุนจริงแต่เลิกจ้างโดยเลือกปฏิบัติ กรณีนี้นายจ้างอาจต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายจากเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ซึ่งค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้นก็คำนวณจากพฤติการณ์สาเหตุของวิธีการเลิกจ้าง ความเสียหายที่ลูกจ้างได้รับอายุลูกจ้าง ดูข้อเท็จจริงหลายอย่างประกอบกันไป
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ