กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานสั่งแล้วสั่งเลย ห้ามเอ่ยคำลา!! นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา แม้ไม่มีงานให้ทำก็ต้องจ่าย

30 December 2021

เปิดหัวข้อมา บางคนขำแห้ง บอกว่าเป็นไปไม่ได้ ที่นายเปิดโอทีแล้วให้นั่งชิล มีแต่จะเตรียมงานกองไว้ให้ต่างหากล่ะ

แหม่ เราไม่เคยเจอใช่ว่าคนอื่น ไม่เคยเจอเนอะ อย่างเช่นคุณหมอท่านนึงในคำพิพากษาฎีกาที่ 2686/2527 ที่ถูกนายจ้างสั่งให้ทำงานล่วงเวลา แต่ในช่วงดังกล่าวไม่มีงานให้ทำหรือมีงานให้ทำเพียงบางช่วง นายจ้างจึงปฏิเสธไม่จ่ายค่าล่วงเวลาและขอจ่ายแบบเหมาๆแทน โดยนายจ้างอ้างว่า ลักษณะของงานคือต้องรองาน (รอคนไข้) ไม่มีงานทำตลอดเวลา ระหว่างที่รองานหมอก็นอนได้ นายจ้างจึงได้คำนวณการจ่ายเงินตอบแทนในระหว่างรอการทำงานและการทำงานจริงเป็นการเหมาจ่าย

โดยในกรณีดังกล่าว ศาลได้วินิฉัยว่า การทำงานนอกเวลาทำงานปกติ หรือการต้องทำงานในวันหยุดตามที่โจทก์มีหน้าที่ต้องทำตามเวร กับการมีงานให้ทำจริง ๆ ในช่วงเวลานั้น ๆเป็นคนละกรณีกัน เมื่อหมอมีหน้าที่ต้องมาทำงานในช่วงเวลาตามที่นายจ้างกำหนด หมอก็ถือว่าได้ประจำทำงานตามหน้าที่นั้นแล้ว ส่วนข้อที่ว่าจะมีงาน (มีคนไข้) ให้หมอรักษาหรือไม่ ก็ไม่เป็นข้อที่จะทำให้ช่วงเวลานั้น ๆ กลายสภาพไม่เป็นการทำงานล่วงเวลานอกเวลาทำงานปกติไม่เป็นการทำงานในวันหยุด และไม่เป็นการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดเกินเวลาปกติ

————-

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิก​กฎหมาย​แรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน