กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานลูกจ้างลาออกเอง นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี แต่ถ้าเลิกจ้างต้องจ่าย!!

30 December 2021

ลูกจ้างลาออกเอง นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี
แต่ถ้าเลิกจ้างต้องจ่าย!!

เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ถามกันเข้ามามากมายว่า ถ้าลาออกแล้วยังไม่ได้ใช้ลาพักร้อนมีสิทธิได้เงินค่าจ้างหรือไม่ วันนี้มาสรุปสั้นๆให้ฟังแบบนี้

1.การที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 67 พ.ร.บ คุ้มครองแรงงาน จะต้องเป็นกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างโดยลูกจ้างมิได้กระทำความผิดตามมาตรา 119

(แต่กรณีที่ลูกจ้างมีวันลาพักผ่อนสะสมคงเหลือเท่าไหร่ลูกจ้างก็ได้ตามนั้น)

2.กรณีการลาออกถือเป็นการบอกเลิกสัญญาจ้างของลูกจ้าง หากลูกจ้างไม่ทำงานหลังจากแสดงเจตนาลาออกแล้ว จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้าง
( อ้างอิงคำพิพากษาฎีกาที่ 497-526/2544)

————-
ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิกกฎหมายแรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน