กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานถูกลดเงินเดือนโดยที่ไม่ได้ยินยอม แล้วต่อมานายจ้างประสงค์จะเลิกจ้าง ต้องคำนวณค่าชดเชยอย่างไร

30 December 2021

ในวันนี้มีน้องแฟนเพจท่านนึงโทรมาสอบถามว่า ตนเองถูกลดเงินเดือนโดยที่ไม่ได้ยินยอม แล้วต่อมานายจ้างประสงค์จะเลิกจ้าง

กรณีเช่นนี้ค่าชดเชยจะคำนวณจากฐานใดระหว่าง เงินเดือนเดิมกับเงินเดือนล่าสุดที่ได้รับ

โดยปกติแล้วเรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องสภาพการจ้าง นายจ้างไม่สามารถลดเงินเดือนได้ โดยที่ลูกจ้างไม่ยินยอม และต่อมาหากนายจ้างเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิด นายจ้างต้องนำค่าจ้างอัตราสุดท้ายก่อนลดมาคำนวณเป็นฐานในการจ่ายค่าชดเชย

เพราะการลดค่าจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือลูกจ้างไม่ยินยอม ย่อมไม่มีผลตามกฎหมายและไม่ผูกพันลูกจ้าง

————-

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิก​กฎหมาย​แรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน