กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

PDPAกฎหมายครอบครัวกฏหมายแรงงานงานก็มี แต่ธุระก็เยอะเหลือเกิน แบบนี้มันต้องลากิจ แต่… เพิ่งทำงานได้ไม่ครบปีแบบนี้จะลาได้ไหมนะ

30 December 2021

คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นดังนี้

พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 34 กำหนดว่า “ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน” จากบทบัญญัติดังกล่าว นับแต่วันแรกที่ลูกจ้างเข้าทำงานให้กับนายจ้างแม้ว่าจะอยู่ในช่วงทดลองงาน ลูกจ้างก็ได้รับความคุ้มครองในฐานะลูกจ้างตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ เช่นเดียวกัน

ดังนั้น หากลูกจ้างมีกิจธุระจำเป็น ก็มีสิทธิลากิจได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำงานให้ครบปีก่อน ต่างกับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าลูกจ้างต้องทำงานติดต่อกันมาครบหนึ่งปีก่อน จึงจะมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้

แต่อย่าลืมว่าการลากิจในช่วงทดลองงานอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินในช่วงทดลองงานได้นะคะ เพราะฉะนั้นลาให้เหมาะสมตามความจำเป็น จัดลำดับให้ดี เพื่องานที่มั่นคงด้วยนะคะ

————-

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิกกฎหมายแรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน