กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานก้าวร้าวกับผู้บังคับบัญชา ไม่ปฎิบัติงานให้ลุล่วง สามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

30 December 2021

ในองค์กรหรือที่ทำงานของเรามีลูกจ้างอยู่หลายประเภท แต่จะมีอยู่ประเภทหนึ่งที่มักจ้างสร้างความลำบากใจ อึดอัดใจ ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างมาก นั่นก็คือพวกที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา แล้วอย่างนี้ นายจ้างจะเลิกจ้างได้หรือไม่

คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็นดังนี้

กรณีที่ลูกจ้างมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชา ถือว่ากระทำการอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า (อ้างอิง คำพิพากษาฎีกาที่ 2349/57)

แต่อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่นายจ้างจะเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา 119(4)

สรุป นายจ้างเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ต้องจ่ายค่าชดเชยแทน

———-

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิกกฎหมายแรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน