กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานกำลังจะเกษียณจากกงานแล้ว แต่ยังลาพักร้อนไม่ครบเลย อย่างนี้จะได้ค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนไหมนะ

30 December 2021


คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็น ดังนี้

กรณีลูกจ้างพ้นสภาพเนื่องจากเกษียณอายุ ถือว่าถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด ซึ่งตาม มาตรา 118/1 กําหนดให้ลูกจ้าง “กรณีการเกษียณอายุ” ตามที่นายจ้างหรือลูกจ้างตกลงกัน หรือตามที่นายจ้างกําหนดไว้ให้ถือเป็น “การเลิกจ้าง” ตามความหมายดังกล่าวด้วย

ลูกจ้างจึงสิทธิได้ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วน ทั้งนี้เป็นไปตาม มาตรา 67
ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30

ยกเว้น มีคำสั่งหรือข้อบังคับของนายจ้างที่กำหนดให้ลูกจ้างใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีให้ครบในปีที่จะเกษียณอายุ ในกรณีนี้ ถือว่านายจ้างได้กำหนดวันหยุดพักผ่อนให้แก่ลูกจ้างแล้ว ตามมาตรา 30 หากไม่หยุดถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี

ใครที่กำลังจะเกษียณอย่าลืมตรวจสอบสิทธิวันหยุดพักผ่อนประจำปีของตัวเองให้ดีนะคะ

————-

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิกกฎหมายแรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน