กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายครอบครัวกฏหมายแรงงานรับแม่บ้านเข้าทำงานเรียกหลักประกันการทำงาน ไม่ได้!!

20 November 2021

รับแม่บ้านเข้าทำงานเรียกหลักประกันการทำงาน ไม่ได้!!

เคยเล่าไปแล้วว่าตำแหน่งงานไหนบ้างที่นายจ้างสามารถเรียกรับหลักประกันได้ ใครจำไม่ได้ไปดูโพสนี้ (https://www.facebook.com/100831634828447/posts/432201791691428/)ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือเงินประกันความเสียหายในการทำงานของลูกจ้างโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 10 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มิได้กำหนดให้งานแม่บ้านซึ่งเป็นงานที่ไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินของนายจ้าง ดังนั้น งานแม่บ้านนายจ้างจึงเรียกหลักประกันไม่ได้ ดังนั้นหากนายจ้างเรียกเก็บ นายจ้างจึงต้องคืนเงินประกันที่เรียกไว้ให้แก่ลูกจ้าง

————- 💙
สำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิก​กฎหมาย​แรงงาน