กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงาน เพื่อปรับปรุงกิจการ นายจ้างอ้างว่าไม่มีงานให้ทำแล้วจะไม่จ่ายค่าจ้าง แบบนี้ไม่ได้นะ

20 November 2021

สำหรับนายจ้างต้องอ่านดีๆและอ่านช้าๆเลยทีเดียวกับกรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อ”ปรับปรุงกิจการชั่วคราว” ไม่ใช่เป็นกรณี “หยุดกิจการชั่วคราวามมาตรา 75”
กรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อปรับปรุงกิจการชั่วคราวนี้ นายจ้างยังคงต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเต็มจำนวน เพราะการมอบหมายงานหรือการสั่งให้ลูกจ้างทำงานเป็นสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง การที่นายจ้างไม่อาจมอบหมายงานหรือสั่งงานให้ลูกจ้างทำ ทั้งที่ลูกจ้างมีความพร้อมที่จะทำงานให้แก่นายจ้าง นายจ้างจึงยังต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ตกลงจ้างกัน นายจ้างจะยกขึ้นเป็นเหตุอ้างว่าไม่มีงานให้ลูกจ้างทำจึงไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ได้

(คำพิพากษาฎีกาที่ 15403/2558)

————-
ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิก​กฎหมาย​แรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน