กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานการคิดค่าล่วงเวลา มีหลายอัตรา แตกต่างกันไปตามฐานค่าจ้าง จะเหมารวมกันไม่ได้

10 November 2021

ตามที่เคยสรุปให้ฟังไปในโพสต์ก่อนหน้านี้เรื่อง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด ว่า

1. ค่าล่วงเวลาในวันทำงานปกติ ได้รับไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันงาน (ตามมาตรา 61)

2 . ค่าทำงานในวันหยุดในเวลาปกติ ได้รับไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน กรณีที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดนั้นอยู่แล้ว

แต่กรณีวันหยุดลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้างจะได้รับเพิ่มเป็น 2 เท่า ของค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน (มาตรา 62)

3.ค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ได้รับไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน (มาตรา 63 )

จากที่กล่าวไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดจะคำนวณจากค่าจ้างของพนักงานแต่ละคน ไม่ใช่เหมารวมทุกคนเท่ากัน เช่นเคยมีผู้ที่มาปรึกษาปรึกษาว่าบริษัทได้ให้ค่าล่วงเวลาทุกตำแหน่งเท่ากันอัตราชั่วโมงละ 40 บาท ผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาตามหลักกฎหมายที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็จะเห็นได้ว่าผิดกฎหมายอย่างแน่นอน

และเพื่อให้ได้เงินครบถ้วนตามอัตราค่าจ้างจริง ลูกจ้างสามารถแจ้งได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ที่ทำงานอยู่ หรือฟ้องร้องต่อศาลแรงงาน

————- 💙

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิก​กฎหมาย​แรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน