กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานเลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม!!

24 October 2021

เลิกจ้างเนื่องจากปรับโครงสร้างองค์กร แต่กำหนดรายชื่อไว้ล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม!!

เป็นกรณีที่พบหลายต่อหลายครั้งในช่วงเศรษฐกิจที่ผ่านมา โดยนายจ้างให้เหตุผลว่าต้องเลิกจ้างเพราะปรับโครงสร้างบริษัท พนักงานมากเกินความต้องการ แต่ยังไม่ได้มีการบริหารจัดการในทางอื่นใดก่อน แต่ก็มาเลิกจ้างลูกจ้าง

บางบริษัทออกเป็นโครงการ early retire หรือโครงการเกษียณก่อนกำหนด แต่เมื่อลูกจ้างไม่สมัครก็จิ้มชื่อลูกจ้างขึ้นมาเลย และเลิกจ้างไปเลย ในกรณีแบบนี้แม้จะจ่ายค่าชดเชยแล้ว ก็อาจจะเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เทียบเคียงจากคำพิพากษาฎีกาที่ 14098/2557

มามองมุมนายจ้างกันบ้างว่า แล้วอย่างไรล่ะถึงจะเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม??

เมื่อตีความจากคำพิพากษาฎีกาเดียวกัน ก่อนทำการเลิกจ้างด้วยเหตุปรับโครงสร้างองค์กร นายจ้างจะต้องมีกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับงาน กำลังคน รายได้ และความเหมาะสมเสียก่อน เช่น ก่อนที่นายจ้างจะใช้สิทธิเลิกจ้าง นายจ้างควรที่จะหามาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมมาแก้ปัญหาก่อน เช่น ลดวัน ชั่วโมง การทำงาน หรือ ควรโยกย้ายลูกจ้างไปทำตำแหน่งอื่นเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้เลือกว่าจะทำงานกับนายจ้างต่อไปหรือไม่ เป็นต้น สรุปให้เข้าใจง่ายๆคือ การเลิกจ้างนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายของนายจ้างแล้ว กรณีนี้ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่า นายจ้างเลิกจ้างโดยอ้างว่าปรับโครงสร้างองค์กรจำเป็นต้องลดพนักงาน แต่นายจ้างก็ยังรับคนอื่นเข้ามาทำงานแทนลูกจ้างในตำแหน่งเดิม การกระทำเช่นนี้ อาจถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เป็นต้น

————- 💙

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิกกฎหมายแรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน

ดูน้อยลง