กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานเจ้านายบอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าร้าน เช่นนี้ถือว่าเลิกจ้างแล้วหรือไม่ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือป่าว

24 October 2021

อันนี้หลายคนคงเคยผ่านมาในช่วงโควิด ที่อยู่ดีๆร้านรวงถูกปิดดื้อๆ เจ้านายบอกว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าร้าน ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ทำให้ไม่สามารถเปิดกิจการต่อไปได้ เช่นนี้ถือว่าเลิกจ้างแล้วหรือไม่

ในเรื่องเดียวกันนี้มีคำพิพากษาฎีกาที่ 3086/2545 ได้พิพากษาไว้ว่า กรณีที่ลูกจ้างมิได้ทำงานให้นายจ้างตั้งแต่วันที่เจ้าของตึกที่ตั้งสำนักงานของนายจ้างมาตัดน้ำ ตัดไฟ และปิดสำนักงานซึ่งเป็นเหตุให้นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ถือว่านายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง

ส่วนค่าชดเชยได้ในอัตราเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการทำงาน ลองเปิดหาอ่านกันได้ในมาตรา 118 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกันค่ะ

————- 💙

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิก​กฎหมาย​แรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน

ดูน้อยลง