กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานจบไม่สวยหรือถูกไล่ออก ก็ต้องให้หนังสือรับรองการทำงานนะ

24 October 2021

ล่าสุดเลยมีคำถามจากเพื่อนแฟนเพจ HR ว่า

บริษัทไล่พนักงานออกด้วยเหตุผล #&@฿+-*!?:@฿&- พนักงานผิดจริงหลักฐานชัดเจน พนักงานไม่ได้มาเรียกร้องอะไร แต่มาขอหนังสือรับรองการทำงาน ยังจำเป็นต้องให้ไหม?? มันสมควรให้ไหม??

คำตอบคือ ” ต้องให้ ”

ไม่ว่าจะจบสวยหรือจบกันแบบเฮงซวย ก็ต้องให้ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 บัญญัติว่า เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไร และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร

ดังนั้น เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลง ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ นายจ้างมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทำงานให้กับลูกจ้าง และลูกจ้างก็มีสิทธิร้องขอไม่ว่าจะสิ้นสุดสัญญาจ้างเป็นเวลานานเท่าใด

หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ออกหนังสือรับรองการทำงานให้ ลูกจ้างสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ตนเองได้โดยการยื่นฟ้อง ณ ศาลแรงงาน เพื่อให้มีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 14

ส่วนเนื้อหาการออกหนังสือรับรองการทำงานนั้น ก็ออกในเนื้อหาเพียงทำงานมานานเท่าไร และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร ได้รับค่าจ้างเท่าไร ไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการเลิกจ้างหรือพฤติกรรมของลูกจ้าง

อีกเรื่องที่อยากฝากไว้ ถึงเพื่อนๆชาว HR บางท่านว่า การเป็น HR ต้องไปศาลแทนนายจ้างด้วยในหลายๆครั้ง (จริงๆทุกครั้งถ้าเป็นคดีแรงงาน)​ ดังนั้น การมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของกฎหมายแรงงานจึงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ การศึกษาข้อกฎหมายไว้จึงเป็นเรื่องดี อย่าไปคิดเองว่าแบบนี้ควรหรือไม่ควร เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรื่องนั้นๆมีกฎหมายกำหนดไว้ก็ต้องดูที่หลักกฎหมาย เพราะหากไม่พิจารณาตามหลักกฎหมาย อาจส่งผลร้ายต่อตัว HR ผู้ดำเนินการแทนและส่งผลเสียต่อองค์กรได้

HR ขาดความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงานไม่ได้ฉันใดหัวใจฉันขาดเธอไม่ได้ฉันนั้น ขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพ 55555 ยัง ยังเล่นไม่เลิก 😆😆😆

————- 💙

#ทนายแรงงาน #ทนายคดีแรงงาน
#PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#คลินิก​กฎหมาย​แรงงาน
#ทนายฝ้ายคลินิกกฎหมายแรงงาน