กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานรัฐคลายมาตรการล็อคดาวน์แต่นายจ้างไม่ให้เดินทาง… ผลจะเป็นอย่างไร

10 October 2021

เชื่อว่าในช่วงปีที่ผ่านมาหลายคนก็คงคิดถึงบ้านค่ะ เราเองก็เช่นกันและเมื่อมีมาตรการคลายล็อกดาวน์ให้เดินทางได้ในบางจังหวัด ลูกจ้างหลายคนก็อยากใช้วันหยุด วันลา พักร้อนเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัว

แต่ในขณะเดียวกันนายจ้างเองก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมโรคจึงออกกฎระเบียบขึ้นมาว่าห้ามเดินทางข้ามจังหวัดแม้จะเป็นจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ตามประกาศของรัฐบาลแล้ว และลูกจ้างรายใดฝ่าฝืนก็จะมีการลงโทษตามระเบียบของบริษัท

ในประเด็นนี้เรามีความเห็นดังนี้ค่ะ

บริษัทสามารถออกนโยบายหรือมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรค covid-19 ได้ แต่นโยบายหรือมาตรการดังกล่าวต้องไม่ตัดสิทธิ์ตามกฎหมายของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นด้วยกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือประกาศหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น การที่นายจ้างกำหนดบทลงโทษ กรณีลูกจ้างใช้วันหยุดกลับบ้านต่างจังหวัด (สำหรับจังหวัดที่ได้รับการอนุญาตแล้ว) จึงไม่สามารถลงโทษลูกจ้างได้

แต่อย่างไรก็ตามไม่ตัดสิทธิ์นายจ้าง ที่จะออกนโยบายเพื่อตรวจสอบและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น กำหนดให้ลูกจ้างที่กลับมาจากการเดินทางต้องแสดงผลตรวจเป็นต้น

 

————- 💙

ติดต่องานจ้าง

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

 

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า