กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานนายจ้างออกประกาศถ้าติดโควิดจะพิจารณาโทษทางวินัยบังคับใช้ไม่ได้!!

10 October 2021

Good day Saturday! For the question in the picture, you can find out the answer in english version here!

1. In the event that the employer announced that if an employee is infected COVID-19, he/she will be disciplined by a written warning. According to the labor law, the employer was unable to do so as COVID is regarded as illness. In which the employee is entitled to take a sick leave leave according to Section 32 of Labor Protection Act. In addition, it is not considered as disciplinary violation under Section 119 (4) of the same law. Therefore, Therefore, a written warning punished by the employer for such reasons is unlawful.

2. In the case of refrain from salary adjustment and bonus payment for 1 year, although there is no law forcing employer to adjust salaries or pay bonuses to employees, it should be considered in accordance with the Employer’s regulations, welfare and benefits set by the employer. Normally, whether the employer pays the bonus to the employees or not, it shall depend on the performance of each year. Thus, if the employer refrains from adjusting the salary and paying the bonuses for a year due to COVID-19 infected, in our opinion, it is considered as unfair and should not carry out.

Have a good weekend ka everyone ☺️

————
ติดต่องานจ้าง / ใช้บริการ
✅คดีความ
✅ที่ปรึกษากฎหมาย
✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng
✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA
✅VISA & WORKPERMIT
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th
และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า