กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

10 October 2021

อย่างที่ทราบกันดีว่า นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหากการเลิกจ้างเกิดจากลูกจ้างกระทำผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 119

แต่อย่างไรก็ตามในมาตรา 119 นั้น จะมีอยู่ 1 วงเล็บ ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างเองต้องให้ความสำคัญเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ กฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน คือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

หลายบริษัทที่มาปรึกษายังมีข้อบังคับการทํางานที่ไม่ถูกต้อง บ้างก็คิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญของบริษัทกำหนดเช่นไร ลูกจ้างต้องทำเช่นนั้น ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะหากเงื่อนไขในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานผ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขัดกับความสงบเรียบร้อย ก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง ซ้ำยังเป็นเหตุให้นายจ้างเข้าใจผิด คิดว่าตนเองสามารถลงโทษ หรือเลิกจ้างตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้ได้ทุกอย่าง

ดังนั้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าว บริษัทจึงควรเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมายและสอดคล้องกับองค์กรของตน เพื่อให้เกิดการกำหนดกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันด้วยค่ะ

และที่สำคัญ หากบริษัทไหนยังไม่จัดทำ หรือต้องการอัพเดท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การทำงานในปัจจุบัน inbox มาได้เลยค่ะ เราให้บริการอยู่น้า

————- 💙
ติดต่อใช้บริการด้านงานกฎหมาย
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th