กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานกินน้ำท่อมในที่ทำงานเลิกจ้างได้หรือไม่ แล้วต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้รึเปล่า

10 October 2021

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามข่าวเกี่ยวกับการปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากสารเสพติด เราก็มาอัพเดทกันในหัวข้อวันนี้เลยละกันนะคะ

ในกรณีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากสารเสพติดแล้วนั้น ทุกคนสามารถใช้ได้ แต่ใช้ภายใต้ขอบเขต เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เช่น เคี้ยว ต้ม (แต่ต้มนี่ไม่ใช่เอาไปผสมในยาแก้ไอหรือผสมกับสารเสพติดชนิดต่างๆ แบบ 4×100 นะ แบบนั้น ถือเป็นความผิดทางกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท) รายละเอียดการใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในคอมเม้นแรก

ประเด็นต่อมาคือ หากบริษัทประสงค์จะไล่พนักงานออกเพราะดื่มน้ำใบกระท่อม ก็ต้องตรวจสอบว่าพนักงานใช้ใบกระท่อมร่วมกับสารเสพติดให้โทษหรือเปล่า หรือใช้ไม่เป็นไปตามขอบเขตเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากความปรากฏว่าพนักงานใช้ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทจะให้พนักงานออกก็ต้องมีค่าชดเชย

ตรงกันข้ามหากพนักงานใช้ร่วมกับสารเสพติดประเภทอื่น และทำให้เกิดความเสียหายบริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

แต่อย่างไรก็ดีในเรื่องของหนังสือรับรองการทำงานนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 กำหนดว่า เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญที่แสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไร และงานที่ทำนั้นเป็นงานอย่างไร

ดังนั้น เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลง “ในทุกกรณี” ไม่ว่าจะเป็นการลาออกหรือไล่ออก นายจ้างมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้กับลูกจ้าง หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ออกให้ ลูกจ้างก็สามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองได้โดยการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้มีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 14

————-

ติดต่องานจ้าง
สอบถามค่าบริการได้ทาง
Info@legalclinic.co.th