กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานเลิกจ้างลูกจ้าง 1 คนจากจำนวนหลายคนโดยไม่มีหลักเกณฑ์และเหตุผลเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

5 September 2021

ลูกจ้างสอบถามเข้ามาว่า ในแผนกมีพนักงานตั้งหลายคนแต่เขากลับถูกเลิกจ้างเพียงคนเดียวกรณีนี้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมหรือไม่

ประเด็นนี้ คลินิกกฎหมายแรงงานขอให้ความเห็น ดังนี้

1.นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพียง 1 คน ในจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในแผนก 30 คน โดยไม่ปรากฎหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเหตุผล จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

 

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3653/2557

 

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยประกอบกิจการโรงแรม ตำแน่งหัวหน้าสโตร์ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าจำเลยจำเป็นต้องปรับลดหน่วยงานและยุบหน่วยงานที่โจทก์ทำงาน จึงเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

 

ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยมีลูกจ้าง 875 คน ในแผนกของโจทก์มีลูกจ้างทำงาน 30 คน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้ยุบหน่วยงานที่โจทก์ทำงาน แต่จำเลยเลือกเลิกจ้างโจทก์เพียงคนเดียวจากจำนวนลูกจ้างในหน่วยงาน 30 คน โดยไม่ปรากฎหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเหตุผล เป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควรเพียงพอจงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เมื่อโจทก์กับจำเลยไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้เห็นสมควรให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง จึงย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางเพื่อพิจารณาพิพากษาใหโดยกำหนดจำนวนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 56 วรรคสองและวรรคสาม

 

2.ลูกจ้างสามารถยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมต่อศาลแรงงานได้มีอายุความ 10 ปี

 

————- 💙

ติดต่องานจ้าง

✅ คดีความ

✅ ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า