กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล อาการทางจิตเวชก็ใช้ลาป่วยได้

5 September 2021

ต้องยอมรับว่าในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ ตั้งแต่มีโรคระบาด อัตราความเครียดในการดำรงชีวิตก็สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวลในการทำงาน ภาระทางครอบครัว หรือเศรษฐกิจและการเมือง ทำให้หลายคนตกอยู่ในภาวะเครียด ซึมเศร้า และวิตกกังวลจนพัฒนาไปสู่โรคภัย ที่ต้องได้รับการรักษา เช่นเดียวกันกับโรคอื่นๆ ทางกาย

ประเด็นของเราวันนี้จึงไม่ได้เป็นเรื่องของอาการป่วยไข้ทางกาย แต่เป็นอาการป่วยไข้ทางจิตเวช ว่าหากลูกจ้างมีอาการป่วยไข้ทางจิตเวช ยังสามารถลาได้ตามมาตรา 32 และมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามมาตรา 57 แห่งพรบคุ้มครองแรงงานหรือไม่

 

ประเด็นนี้คลินิกกฎหมายแรงงานของเรามีความเห็นดังนี้

โรคซึมเศร้า โรคเครียด โรควิตกกังวล นี่ก็เป็นอาการป่วยไข้ชนิดหนึ่งที่สมัยก่อนถูกมองว่าเป็นอาการป่วยการเมือง แต่มาในยุคสมัยนี้ที่เราสามารถเข้าใจโรคซึมเศร้า โรคเครียด โรควิตกกังวล ได้มากขึ้น ว่าเป็นการป่วยไข้ทางจิตและสมควรต้องได้รับการรักษา ” ซึ่งหากแพทย์รับรองได้ว่าป่วยไข้จริง และควรหยุดเพื่อพักผ่อนชั่วขณะหนึ่ง” ก็น่าจะสามารถลาได้โดยยังได้รับค่าจ้าง โดยสามารถลาหยุดได้เท่าที่ป่วยจริง แต่มีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงาน ตามมาตรา 32 และมาตรา 57 พรบ.คุ้มครองแรงงาน

 

ความเห็นเรานะคะ จากที่เคยเห็นเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ การเจ็บป่วยของสภาพจิตใจนี้ ไม่แพ้ทางกาย เพราะเมื่อเกิดอาการซึมเศร้านานๆก็อาจจะมีผลต่อเคมีในสมอง ผู้ป่วยต้องกินยาและได้รับความเข้าใจ ดังนั้นหากมีใครใกล้ตัวที่เป็นโรคนี้อยู่ก็พยายามทำความเข้าใจกันให้มากๆนะคะ

 

อ้อ.!! มีข้อสังเกตนิดนึงนะ อย่าลืมในกรณีเป็นการป่วยไข้ จนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในจ้างก็สามารถเลิกจ้างได้เพียงแต่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานที่ทำมา

————- 💙

ติดต่องานจ้าง

✅ คดีความ

✅ ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า