กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานลูกจ้างตั้งโปรไฟล์เฟสบุ๊คว่า “นะจ๊ะพ่อมึงสิ” บริษัทไม่สามารถนำมาเป็นเหตุเลิกจ้างได้

5 September 2021

วันนี้มีประเด็นจากผู้เข้าอบรมท่านหนึ่ง สอบถามว่าการที่ลูกจ้างใช้โปรไฟล์ Facebook ว่า “นะจ๊ะพ่อมึงสิ” ในการติดต่อกับลูกค้า บริษัทสามารถออกใบเตือนได้หรือไม่

 

ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเลยขอแสดงความเห็นดังนี้ค่ะ

 

1.ความเชื่อทางการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ และหากลูกจ้างใช้บนพื้นที่ส่วนตัวของลูกจ้าง เช่น Facebook ขึ้นเป็น account ส่วนตัวย่อมสามารถทำได้

 

ดังนั้น แม้ว่าบริษัทจะมีประกาศว่า ขอให้เป็นกลางทางการเมือง เพราะพนักงานจำเป็นจะต้องติดต่อลูกค้าห้ามตั้งโปรไฟล์ Facebook Line ที่แสดงความเห็นหรือความเชื่อทางการเมืองก็ไม่สามารถสามารถบังคับใช้ได้

 

หากเลิกจ้างด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทก็จำเป็นจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุการทำงานของลูกจ้าง

 

อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติคงเลี่ยงไม่ได้ว่า เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในยุคนี้หลายๆคนก็จะใช้ LINE และ Facebook ในการติดต่อประสานงาน จึงขอเสนอแนวทางให้กับบริษัทเพื่อเป็นทางออก ให้บริษัททำ Facebook ของบริษัท หรือ LINE Official โดยให้พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตอบลูกค้าเข้าไปเป็นแอดมิน ซึ่งพอเป็น Facebook หรือ LINE ของบริษัทบริษัทก็จะสามารถกำหนดการแสดงออกและภาพลักษณ์ได้ ตามที่บริษัทมีความประสงค์และพนักงานปฏิบัตินอกเหนือคำสั่ง ที่บริษัทมอบหมายบริษัทก็สามารถลงโทษทางวินัยได้

 

————- 💙

ติดต่องานจ้าง

✅ คดีความ

✅ ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า