กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฎหมายครอบครัวนายจ้างจะฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานต่อศาลแรงงานต้องวางเงินก่อนนะ

5 September 2021

ขอวางหลักประกันอื่นแทนเงิน

ในกรณีนายจ้างฟ้องเพื่อเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างต้องวางเงินเท่าจำนวนที่เจ้าพนักงานตรวจแรงงานสั่งต่อศาล จึงเกิดคำถามว่า หากนายจ้างไม่มีเงิน นายจ้างสามารถวางหลักประกันอื่นทดแทนได้หรือไม่ เช่น หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร หรือเช็ค หรือทรัพย์สินอื่นๆ

คำตอบคือ ไม่ได้ เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่มุ่งถึงสิทธิของลูกจ้างที่จะได้รับเงินตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน จากนายจ้างโดยเร็วเมื่อลูกจ้างชนะคดี อันเป็นการป้องกันไม่ให้ นายจ้างหน่วงเหนี่ยวการชำระให้แก่ลูกจ้างชักช้า นายจ้างจึงไม่สามารถที่จะนำหลักประกันอย่างขึ้นดังเช่นหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารมาวางศาลแทน เพราะขัดต่อวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4002/2562

 

————- 💙

ติดต่องานจ้าง

✅ คดีความ

✅ ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า