กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงาน4 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับช่วงทดลองงาน

25 July 2021

4 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับช่วงทดลองงาน

  1. กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาทดลองงานไว้ ดังนั้นเมื่อนายจ้างมีความประสงค์จะเลิกจ้างจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง
  2. นายจ้างสามารถขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปได้เรื่อยๆไม่มีกำหนด เพราะกฎหมายไม่ได้ให้เรื่องระยะเวลาทดลองงานไว้แต่เมื่อเลิกจ้างลูกจ้างก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น แม้ว่าไม่ผ่านทดลองงานก็มีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยหากทำงานต่อเนื่องกันครบ 120 วัน
  3. เมื่อเลิกจ้างระยะเวลาการทำงานนับตั้งแต่เริ่มต้นทำงานในช่วงเวลาทดลองงานจนถึงเมื่อเลิกจ้างไม่ได้แยกกัน
  4. พนักงานทดลองงานจะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการบริษัทเช่นเดียวกับพนักงานประจำหรือไม่ กฎหมายไม่ได้บังคับ แต่สิทธิขั้นพื้นฐานที่ลูกจ้างพึงได้รับตามที่ พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ กำหนดยังต้องเหมือนกันทุกประการไม่ว่าจะเป็น วันทำงาน วันหยุด ค่าล่วงเวลา เป็นต้น

————- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

✅คดีความ

✅ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า