กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานเลิกจ้างหรือลาออก ด้วยวาจา ก็มีผลทางกฎหมายเช่นกัน

25 July 2021

นายจ้างเลิกจ้างด้วยวาจา หรือลูกจ้างลาออกด้วยวาจา ก็ได้มีผลตามกฎหมายเช่นกัน

ถ้าเช่นนั้นแล้วบริษัทจะมีแบบฟอร์มลาออกหรือแบบฟอร์มเลิกจ้างไปทำไม 🤔

 

คลินิกกฎหมายแรงงานของไขข้อข้องใจดังนี้ค่ะ

 

1.กฎหมายมิได้บังคับหรือกำหนดให้นายจ้างต้องทำเป็นหนังสือ และไม่ได้บังคับให้การลาออกต้องทำเป็นหนังสือด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลิกจ้างหรือการลาออกจะทำเป็นหนังสือหรือไม่ก็ได้ ใช้แบบฟอร์มบริษัทหรือกระดาษเปล่าทั่วไปก็ย่อมได้เช่นกัน

2.แต่ในทางปฏิบัติที่ทำให้ทั้งลูกจ้างและนายจ้างต้อง ทำเอกสารเป็นหนังสือนั่นก็เพราะ คำพูดของคนเปลี่ยนกันได้ การทำเอกสาร เป็นลายลักษณ์อักษรจึงมีความสำคัญ เช่น ในมุมของนายจ้างหากมีการเลิกจ้างก็ควรระบุถึงเหตุให้ชัดเจนว่าเลิกจ้างเพราะอะไรลูกจ้างมีความผิดหรือไม่ เพื่อป้องกันการโต้แย้งในอนาคตว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ส่วนในกรณีของลูกจ้างเองการลาออกเป็นหนังสือ ก็จะชัดเจนกว่าเพื่อให้นายจ้างได้วางแผน บุคลากรที่จะมาทดแทนในอนาคตลดความเสียหายของนายจ้าง เป็นต้น

3.ส่วนใครที่เคยเจอกรณี ไล่ออกด้วยวาจา ไม่มีหนังสือเลิกจ้าง และเกิดคำถามว่าเช่นนี้จะใช้อะไรไปฟ้องร้องเมื่อไม่มีหนังสือเลิกจ้าง ในกรณีนี้ลูกจ้างสามารถร้องเรียนกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน หรือศาลแรงงานได้สำหรับค่าจ้างที่ค้างชำระ ค่าตกใจ รวมทั้งค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ส่วนจะได้ค่าอะไรบ้างนั้น แล้วแต่กรณี) โดยลูกจ้างสามารถนำสัญญาจ้าง และเล่าพฤติการณ์การเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่แรงงานหรือนิติกรศาลแรงงานฟัง เช่น นายจ้างไม่ให้เข้าออฟฟิศตั้งแต่วันที่เท่าไร ให้คืนบัตรพนักงานคืนอุปกรณ์ทรัพย์สินออฟฟิศ เป็นต้น

 

อ่านบทความแล้วก็ รักษาตัวรักษาใจ และรักษาสิทธิ์ให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะ💙

———– 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

💬คดีความ

💬ที่ปรึกษากฎหมาย

💬ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

💬งานบรรยาย

💬 VISA &WORK PERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง Labour.clinique@gmail.com ได้นะคะ