กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานเมื่อลาออกแล้ว ลิขสิทธิ์ในงานเป็นของใครระหว่าง นายจ้างหรือลูกจ้าง มาดูกันค่ะ

25 July 2021

คำถามนี้ดีแล้วก็มีประเด็นด้วยแล้วเอามาตอบให้ฟัง

ว่าในระหว่างทำงาน ถ้าเกิดมีการสร้างสรรค์งานขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทปวีดีโอการสอน สื่อการสอน บทความต่างๆ เมื่อลูกจ้าง ลาออกแล้วนายจ้างยังสามารถใช้งาน สื่อการสอนหรือวีดีโอการสอนต่างๆได้หรือไม่ ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เป็นของใครกันแน่

 คลินิกกฎหมายแรงงานขอตอบดังนี้ค่ะ

1.ประเด็นนี้หากผู้ที่สร้างสรรค์งานอยู่ในฐานะลูกจ้าง และถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง กฎหมายบอกว่าลิขสิทธิ์เป็นของลูกจ้างค่ะ แต่นายจ้างมีสิทธิ์นำงานนั้นออกมาเผยแพร่ได้ ตามวัตถุประสงค์แห่งการจ้างแรงงาน และตลอดระยะเวลาการทำงาน (มาตรา 9 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์)

ดังนั้น  หากลูกจ้างลาออกจากบริษัทและไม่ประสงค์จะอนุญาตให้นายจ้างใช้โปรแกรมดังกล่าวต่อไป เขาย่อมมีสิทธิทวงถามให้นายจ้างคืนโปรแกรมนั้นได้

และหากบริษัทไม่ยอมคืนและยังใช้โปรแกรม หรือสื่อดังกล่าวต่อไปอันมีลักษณะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของลูกจ้างโดยมิชอบ ย่อมทำให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย ถือได้ว่าบริษัททำละเมิดต่อลูกจ้าง จำต้องจ่ายค่าเสียหาย ซึ่งค่าเสียหายจะเป็นเท่าไหร่นั้นก็อยู่ในการนำสืบของลูกจ้างในชั้นศาลค่ะ

ใครอยากอ่านเรื่องนี้และดูแนวทางการใช้สิทธิ์ของลูกจ้างลองค้นคําพิพากษาฎีกาที่ 9523/2544 ดูนะคะ

————- 💙

ติดต่องานจ้าง

✅ คดีความ

✅ ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า ดูน้อยลง