กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานตกลงว่าผ่านทดลองงานจะขึ้นเงินเดือนให้ เเต่ผ่านเเล้วไม่ขึ้นเงินเดือนให้จริง ลูกจ้างฟ้องได้

25 July 2021

ถามดีมีประเด็นวันนี้นายจ้าง ตกลงกับลูกจ้างในสัญญา ระบุว่า หากลูกจ้างผ่านการทดลองงาน จะขึ้นเงินเดือนให้เป็นเงินจำนวน…..บาท ประเด็นมีว่า หากนายจ้างไม่ขึ้นเงินเดือนให้ตามข้อตกลง ลูกจ้างฟ้องร้องได้หรือไม่

คลินิกกฎหมายแรงงาน ขอให้ความเห็นดังนี้

ข้อตกลงดังกล่าวของนายจ้างเป็นสภาพการจ้าง เกี่ยวกับค่าจ้าง เมื่อนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว คือ ไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้างตามสิทธิเมื่อลูกจ้างผ่านทดลองงานแล้ว ถือว่านายจ้างผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของลูกจ้างแล้ว ลูกจ้างสามารถฟ้องร้องต่อศาลได้ (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกา 18-30/2550 , คำพิพากษาฎีกาที่ 5601 – 5645/53)

————- 💙

ติดต่องานขอทราบค่าบริการ

✅คดีความ

✅ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า