กรุณารอสักครู่

 

บทความแนะนำ

ลีกัล คลินิก แอนด์ เอดดูเคชั่น

กฏหมายแรงงานจากประกาศ ศบค.ยกระดับคุมโควิด พรุ่งนี้ต้องไปทำงานอีกไหม WFH ได้หรือป่าว

25 July 2021

ตามที่ทราบกันว่าตอนนี้ ศบค.ได้มีประกาศเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยให้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และยะลา

ซึ่งมีแฟนเพจสอบถามเข้ามาว่าแบบนี้ สามารถ work from home ได้หรือไม่ ถ้านายจ้าง ยังบังคับให้ไปทำงานที่บริษัท ซึ่งมีความเสี่ยง ลูกจ้างสามารถเรียกร้องอะไรได้หรือไม่ และนายจ้างเองก็ถามมาเช่นกันว่าแบบนี้เราต้องสั่งให้ลูกจ้าง work from home ในทุกตำแหน่งเลยไหม

เราขอให้ความเห็นดังนี้นะคะ

ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้

– เลี่ยง

– จำกัด หรือ

– งดเว้นการเดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น

ส่วนการเดินทาง ไปทำงานนั้น สามารถทำได้หรือไม่ ปรากฏอยู่ในข้อ 3 วรรคสองที่กำหนดว่า

“หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามาถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ สามารถกระทำได้ แต่ต้องพึงใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตนเองตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด”

ดังนั้นหากตีความตามตัวบทกฎหมาย อาชีพที่ยังมีลักษณะต้องทำงาน ในหน้างานเช่น รปภ แม่บ้าน หรือตำแหน่งงานอื่นๆที่ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้หรือยังสามารถมาทำงานได้ตามปกติ

แล้วกรณีตำแหน่งอื่นล่ะที่สามารถ work from home ได้แต่นายจ้างยังอยากให้มาหมุนเวียนเปลี่ยนะกันทำงานที่ออฟฟิศสามารถทำได้หรือไม่??

ในความเห็นของเรา เรามองว่าทำได้เนื่องจากประกาศนี้ขอให้

เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นการเดินทางที่ไม่จำเป็นแต่ไม่ได้ห้ามโดยชัดแจ้ง แต่ต้องไม่มั่วสุมกันเกิน 5 คน

ก็ได้ตอบไปแล้วนะคะในทั้งสองมุมมอง ทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้าง

ลองบริหารและคุยกันเพื่อตกลงร่วมกัน ให้ชัดเจนนะคะ

 

————- 💙

ติดต่องานจ้าง

✅ คดีความ

✅ ที่ปรึกษากฎหมาย

✅ร่างข้อบังคับและสัญญาทั้ง Thai/Eng

✅งานบรรยายกฎหมายแรงงาน PDPA

✅VISA & WORKPERMIT

สอบถามค่าบริการได้ทาง

Info@legalclinic.co.th

และสำหรับท่านใดที่เห็นว่าบทความนี้เป็นประโยชน์ สามารถแชร์ หรือนำไปอ้างอิงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะ แต่ช่วยใส่ Link Page ต้นทางของคลินิกกฎหมายแรงงานให้ด้วยน้า ดูน้อยลง